Menu    Tech-Form Andrzej
    Kaczmarek
    ul. Przemysłowa 3
    11-500 Giżycko
    tel. 087 4286006      Katalog Stron Hurricane

      Katalog stron INPLUS

      PRweb - Katalog Stron |       spis firm | baza firm |           darmowy katalog

      Tech-Form - baza       openBG

      Katalog firm

      Prosty Katalog Stron       Moto 3

       Katalog Stron WWW -        www.webtree.pl

Termoformowanie


termoformowanie - proces produkcyjny szkic

       Termoformowanie jest jedną z technik wytwarzania stosowanych w przetwórstwie wtórnym tworzyw sztucznych. Stosowane jest wyłącznie do materiałów termoplastycznych, do produkcji seryjnych jak również wyrobów jednostkowych. Zastosowanie tego sposobu wytwórstwa w produkcji wyrobów podyktowane jest zazwyczaj względami ekonomicznymi.


       Termoformowanie lub formowanie próżniowe polega na ogrzaniu tworzywa do stanu wysokiej elastyczności i nadaniu mu kształtu wyznaczonego formą za pomocą różnicy ciśnień, powstałej dzięki wytworzonej próżni między folią czy płytą a formą. Stosuje się również kształtowanie nagrzanej płyty czy folii za pomocą sprężonego powietrza lub ruchomego stempla.
       Najczęstsze zastosowanie tej metody formowania to otrzymywanie wyrobów cienkościennych o dużej powierzchni z polistyrenu PS, kopolimeru ABS, twardego PCV, polimetakrylanu metylu PMM, polietylenu PE, polipropylenu PP. Wyroby produkowane tą techniką to w przeważającej większości opakowania, w formie wszelkiego rodzaju pojemników otwartych, z reguły dzielonych w płaszczyźnie największego przekroju.Najczęściej stosowane termoplasty w technice termoformowania to np:

  • ABS - elementy przemysłowe wymagające dużej udarności.
  • ABS/PVC - sprzęt AGD.
  • Polistyren - niski koszt, niska udarność.
  • Sztywny PVC - dobra odporność chemiczna i pogodowa.
  • PC - sztywny, duża przenikalność optyczna, przezroczyste opakowania, płyty.
  • PC/ABS - wysoka udarność, sztywny i stabilny wymiarowo, łatwość przetwarzania, łatwy w nadawaniu kolorów, stabilny cieplnie..
  • TPO/TPU - giętki, sztywny, odporny na uderzenia, bardzo dobre charakterystyki przy niskich temperaturach.
Inne materiały stosowane w produkcji wyrobów przez firmę Tech-Form : PE, HDPE, LDPE, PVC, PP, PMMA ( plexi ), PMMA/ABS, PS, HIPS, PET i wiele innych dostępnych na rynku.